85K subscribers.

Namazi i akshamit koha

Akshami - Suneti i Akshamit. pizza tower 102 walkthroughKa dhjetë rekatë, katër sunet. the haschak sisters parents

Namazi i akshamit: koha e namazit të akshamit fillon sapo perëndon dielli dhe përfundon kur zhduket krejtësisht drita. 19:39. thote: “Vertet, vetem Une jam Allahu, nuk ka zot tjeter pos Meje, pra me adhuroni Mua dhe fale namazin. Ka dhjetë rekatë, katër sunet.

Namazi evvabin do të thotë namazi i atyre që pendohen dhe i mbështeten Allahut.

Namazi i jacisë (darka): Koha e tij fillon kur përfundon koha e namazit të akshamit dhe vazhdon deri në agim.

.

Koha e namazit të jacisë është deri në gjysëm të natës, ndërsa koha e namazit të sabahut vazhdon të jetë përderisa nuk ka lindur dielli” [5].

Namazi i jacisë: koha e tij fillon kur errësohet plotësisht dhe vazhdon deri në agim.

.

Është mustehab që namazi i mbrëmjes të falet në kohën e parë. . Post Views: 11,142. .

. <strong>Koha e mbrëmjes është një kohë perëndimi e shuarjeje. Qartësimi i kësaj çështjeje: Koha e namazi të drekës dhe e ikindisë për udhëtarin fillon nga zeniti i diellit (në drekë) deri para perëndimit të diellit, ashtu sikurse namazi i akshamit dhe ikindisë fillon nga perëndimi i diellit dhe vazhdon deri në mesin e natës.

Namazi i akshamit (magrib): Koha e akshamit fillon fill pas perëndimit të diellit dhe vazhdon deri së të errësohet.
A Microsoft logo is seen in Los Angeles, California U.S. 26/09/2023. REUTERS/Lucy Nicholson

.

. KOHET VJETORE.

. 15 Sheval, 1444.

sh.

Post Views: 11,142. 15 Sheval, 1444.

.

.

.

. Namazi vetë është lutje. sh. [4:103] Takvimi është përgatitur sipas kohës lokale të Zurichut.

) Comments. Por, te ne është bërë zakon që dreka të falet kur ora shkon fiks në dymbëdhjetë gjatë dimrit ose një gjatë verës. Akshami - Farzi i Akshamit. Ka pesë rekatë, tre farz dhe dy sunet.

Namazi i sabahut – salātul-fexhr.

Kurse në rekatin e. Përbërja e namazit. .