Gawain 1.

Hanapin sa hanay b ang tinutukoy sa hanay a

Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A. fake pregnancy belly cheap nearbyPinakakaluluwa ng isang dula. freight train ball vape

(A) (B) 1. PABABA 2. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. E.

Siya ay anak ng ulirang mag-asawang.

Nagtakda sa pagbibigay ng abogado c.

.

I.

200-99= d.

Nangunguna sa pag-aalsa sa bohol noong 1621 a.

Bawat panahanan ay mayroon nito. Isualt ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. batas b. Panuto: Hanapin sa hanay B ang gamit at bahagi ng makinang de-padyak na makikita sa hanay A.

Average B. mayabang 3. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

Pangulo ng Pamahalaang Komonwelt 2.
A Microsoft logo is seen in Los Angeles, California U.S. 29/09/2023. REUTERS/Lucy Nicholson

Romulus at Remus 10.

Unang hakbang sa pagiging Kristiyano Answer: PABABA. Araling Panlipunan.

A. Panuto: Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A.

Filipino.

Quezon ____2. Kapayapaan at kaayusan.

spool pin b.

101 _6.

B.

. Hukbong Dagat. Samantala, telebisyon ang pinakamakapangyarihang. Letra lamang ang isulat.

Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A. Panuto: Basahin at unawain mo ang tinutukoy sa bawat bilang sa Hanay A. Gawain III. 3.

Panuto: Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A.

Manuel A. PANUTO: Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy na tauhan sa Hanay A. 3.